dijous, 22 d’agost de 1985

Expedició al Pic Lenin (Pamir)


Tota l'informació a l'enllaç de la foto.

Assistents: Joan Mallofrè Gomez, Carles Vidosa Rodríguez, Martí Riera Blanc, Jordi Navarro Isern, Nativitat Garcia Vilanova, Antoni Raga Corones.

Index fotos: 104.001-271